-
Aktuality
Co je u nás nového?
Rozpis fotbalových zápasů

Přidán rozpis podzimních fotbalových zápasů. Najdete je zde

Rekonstrukce obvodového pláště sokolovny - III. etapa

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rekonstrukce obvodového pláště sokolovny TJ Sokol Náklo - III. etapa

Dokumenty:

 • Výzva k podání nabídky - III. etapa
 • Smlouva o dílo
 • Krycí list nabídky
 • Čestné prohlášení o splnění zdravotní způsobilosti
 • Valná hromada

  Zveme všechny členy a příznivce T. J. Sokol Náklo na Valnou hromadu. Koná se v pátek 18. 3. 2022 v 18.00 hod.v sokolovně v Nákle

  Program:

 • Zahájení
 • Schválení programu
 • Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Volba návrhové a volební komise
 • Kontrola plnění usnesení z VH konané v roce 2021
 • Zprávy z činnosti oddílů
 • Schválení účetní závěrky roku 2021 – zpráva hospodáře
 • Zpráva kontrolní komise
 • Volba výboru jednoty a starosty
 • Rozprava
 • Návrh usnesení
 • Závěr
 • Občerstvení zajištěno
  Zve výbor T. J. Sokola Náklo