-
Aktuality
Co je u nás nového?
Rekonstrukce obvodového pláště sokolovny

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rekonstrukce obvodového pláště sokolovny TJ Sokol Náklo

Dokumenty:

  • Fotky
  • Výzva k podání nabídky
  • Smlouva o dílo
  • Krycí list nabídky
  • Čestné prohlášení o splnění zdravotní způsobilosti