-
Aktuality
Co je u nás nového?
Soutěž všestrannosti - Rodiče a děti - míčový trojboj

Soutěže všestrannosti jsou oblíbeným způsobem, jak zlepšit fyzickou kondici a soutěžit s ostatními. Nedávno se konala župní soutěž Sokolské župy Olomoucká-Smrčkova v míčovém trojboji pro rodiče a děti.

Z naší jednoty se zúčastnilo pět dětí společně s rodičem. V kategorii 2017 zvítězila Ema Směšná společně s tatínkem, což je velký úspěch. V kategorii 2018 a mladší skončil Toníček Koupil s tatínkem na druhém místě, což je také vynikající výsledek.

Míčový trojboj zahrnuje hru s míčem a zahrnuje různé disciplíny, jako jsou házení, střelba a průnik. Soutěže všestrannosti jsou skvělou příležitostí pro rodiny, aby se spojily a vyzkoušely si něco nového. Navíc soutěže mohou pomoci zlepšit zdraví a pohodu a nabídnout něco zábavného pro celou rodinu.

Takže pokud hledáte novou výzvu a chtěli byste se zlepšit ve svých sportovních schopnostech, zkuste se zúčastnit soutěží všestrannosti. Možná se stanete dalšími vítězi jako Ema a Toníček!

Výroční zpráva, rozvaha a výkaz zisků a ztrát za rok 2022

Dokumenty najdete v sekci Ke stažení

Soutěž všestrannosti - Předškoláci

Soutěže všestrannosti jsou pro děti skvělou příležitostí ukázat své schopnosti v různých sportovních disciplínách a získat nové zkušenosti. Sokolská župa Olomoucká-Smrčkova v tomto duchu uspořádala župní přebor pro předškolní děti, který se konal dne 18.03.2023.

Soutěž se skládala ze dvou disciplín - gymnastiky a atletiky. V gymnastické části děti předváděly přeskok, akrobacii a cvičení na lavičce. V atletické části zase soutěžily v hodu tenisovým míčkem, skoku dalekém z místa a běhu na 20 metrů.

Do soutěže se zapojily i děti z jednoty s cvičitelkou Marií Peřinovou. Těšily se na příležitost ukázat své sportovní dovednosti a vyzkoušet si nové disciplíny.

Soutěž všestrannosti je nejen skvělou zábavou pro děti, ale také podporuje zdravý životní styl a rozvíjí důležité motorické schopnosti. Podobné akce by mohly být inspirací i pro další sokolské župy, které by chtěly dát dětem možnost projevit svůj talent a nadání.

Valná hromada

Zveme všechny členy a příznivce T. J. Sokol Náklo na Valnou hromadu. Koná se v pátek 24. 3. 2023 v 18.00 hod.v sokolovně v Nákle

Program:

 • Zahájení
 • Schválení programu
 • Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Volba návrhové a volební komise
 • Kontrola plnění usnesení z VH konané v roce 2022
 • Zprávy z činnosti oddílů
 • Schválení účetní závěrky roku 2022 – zpráva hospodáře
 • Zpráva kontrolní komise
 • Volba výboru jednoty a starosty
 • Rozprava
 • Návrh usnesení
 • Závěr
 • Občerstvení zajištěno
  Zve výbor T. J. Sokola Náklo

  Rozpis fotbalových zápasů

  Přidán rozpis podzimních fotbalových zápasů. Najdete je zde

  Valná hromada

  Zveme všechny členy a příznivce T. J. Sokol Náklo na Valnou hromadu. Koná se v pátek 18. 3. 2022 v 18.00 hod.v sokolovně v Nákle

  Program:

 • Zahájení
 • Schválení programu
 • Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 • Volba návrhové a volební komise
 • Kontrola plnění usnesení z VH konané v roce 2021
 • Zprávy z činnosti oddílů
 • Schválení účetní závěrky roku 2021 – zpráva hospodáře
 • Zpráva kontrolní komise
 • Volba výboru jednoty a starosty
 • Rozprava
 • Návrh usnesení
 • Závěr
 • Občerstvení zajištěno
  Zve výbor T. J. Sokola Náklo