Vítejte na stránkách
TJ Sokol Náklo
Oddíly, zápasy

TJ Sokol Náklo se stará o mládež. Máme několik oddílů jako fotbal, stolní tenis a všestrannost. Rozpis zápasů

Dokumenty ke stažení

Chcete se k nám přidat? Není nic jednoduššího. Máme přihlášku pro každého

Jsme tu už více než 100 let
Historie

Tělocvičná jednota sokol Náklo byla založena 8. Listopadu 1908 hlavním mecenášem jednoty MUDr. Františkem Stravou, v památný den bitvy na Bílé hoře. Na ustavující valné hromadě se sešlo 60 osob a po přečtení stanov bylo přijato 16 činných členů a 16 přispívajících členů do TJ Sokol Náklo.

Členové oddílů Sokola neměli vlastní cvičební místnost. Cvičilo se v místnosti v budově hostince p. Maulera. K 31.12.1908 měla jednota již 51 členů. Hlavní činností jednoty bylo pravidelné cvičení, třebaže jednota ještě neměla svůj vlastní stánek. 10. ledna 1909 uspořádala 1. Sokolský ples. Do župního svazku k okrsku olomouckému byla jednota přijata 31.1.1909 a první okrskové cvičení s průvodem obcí se cvičením dorostu, žen, žactva a následujícím koncertem Nákelské kapely se konala v Nákle "pod lipami" 18.7.1909. V roce 1912 se 8 mužů a 4 ženy z naší jednoty účastnilo VI. Všesokolského sletu v Praze. 6.ledna r.1914 se uskutečnilo první divadelní představení členů divadelního spolku při Sokole v Nákle. Výtěžek z Gogolova Revizora byl věnován Sirotčímu spolku pro okres Litovel.

Sokolská tělocvična V březnu 1913 byl založen stavební fond na stavbu vlastní tělocvičny. Ve sbírkách do fondu se pokračovalo po I. světové válce v roce 1918 a když jednota získala pozemek "na Trávníku" na stavbu tělocvičny darem od obce Nákelské, mohla být v roce 1921 tato započata. Celkový rozpočet na stavbu tělocvičny byl 259 000 korun. Členové jednoty do tohoto rozpočtu přispívali ručením bezúročnou půjčkou, peněžitým darem nebo upisováním cihel a samozřejmě velkým množstvím brigádnických hodin. Proto mohla být tělocvična 19.11.1922 slavnostně otevřena. A slouží členům Sokola dodnes. Drobné úpravy, přístavby byly průběžně prováděny, při plynofikaci obce bylo vybudováno plynové topení, ale nejrozsáhlejší opravy byly zahájeny v roce 2010 a pokračovaly v roce 2011. Sokolovna dostala novou střechu, nové dřevěné obložení sálu sokolovny, nové osvětlení , byly vybroušeny a přelakovány parkety v sále, byly vyměněny dveře a okna. Plány do dalších let jsou nemalé – je zpracován projekt na novou fasádu sokolovny spojené s jejím odizolováním.

Ke konci roku 1945 měla naše jednota 92 členů, kteří ihned obnovili pravidelná cvičení, činnost divadelního kroužku. V roce 1949 byl založen odbor stolního tenisu a odbor pozemního hokeje. V pozemním hokeji dosáhly naši muži výborných výsledků , dokonce hrál celostátní přebor. Po přechodu na 11-ti členná družstva v roce 1958, byl oddíl pozemního hokeje zrušen a byl založen oddíl kopané. V roce 1959 se vybudovalo hřiště na kopanou,kde se dodnes hrají mistrovká utkání.

V současné době má Sokol Náklo oddíl kopané, oddíl stolního tenisu a oddíl všestrannosti. Činnost Sokola řídí pětičlenný výbor, členská základna měla k 31.12.2011 115 členů.

Projekt Energie 2016 byl financován z dotace od obce Náklo ve výši 48.771,60 Kč.

Kdo vedl naši jednotu
Starostové
MUDr. František Strava
1908 – 1938
Jaroslav Veselý (na přechodnou dobu)
1939 – 1940
Josef Petřík
14.1.1940 - 13.4.1941

Od 13.4.1941 činnost Sokola německými okupanty zastavena, aby byla obnovena ihned po válce 27.5.1945 se členy výboru Sokola zvolenými valnou hromadou před válkou.


Vladimír Zatloukal
1964 -1978
Jaroslav Vymětal
1978 – 1999
Ing. Antonín Zvěř
1999 - 2006
Marie Peřinová
2007 – 2008
Zdeněk Olbert
2008 - 2019
Stanislav Dosoudil
2019 - doposud
Sportovní aktivity
Oddíly
Kopaná

Oddíl kopané byl v Nákle ustaven po zrušení úspěšného oddílu pozemního hokeje v roce 1958. K jeho založení dala popud skupina hráčů a pracovníků jako byl Pěček, Hubáček, Štýbnar, Lakomý, Řezníček, Čech, Navrátil, Červinek, Josef a František Zatloukalovi a jiní. Muži začali hrát ve čtvrté třídě, ale velmi brzy přihlásili do soutěže i dorostence, kterým se v roce 1973 podařilo postoupit do okresního přeboru. Od sezóny 1966/67 hrálo družstvo mužů ve III. třídě až do roku 1973, kdy soutěž vyhráli a postoupili do okresního přeboru. V něm ovšem hráli jen dva roky. V roce 1974 obsadili osmé místo, což bylo v celkovém pořadí klubů olomouckého okresu výborné 28. místo, o rok později sestoupili. O návrat do II. třídy se hráči Nákla pokoušeli každý rok, nejblíže k němu měli v roce 1988, kdy skončili ve III. třídě druzí, ale postup se nezdařil. Po nezdaru v boji o postup nastal v mužstvu zlom a o dva roky později skončili ve třetí třídě poslední a sestoupili do IV. třídy. Splín naštěstí netrval příliš dlouho. V sezóně 1993/94 ve své skupině IV. třídy vyhráli a vrátili se do III. třídy. Velkou šanci na postup do okresního přeboru měli v roce 2000, ale šťastnější byli sousedé za lesem ze Střeně. Dočkali se až v posledním ročníku. Třetí třídu vyhráli a po čtvrt století ochutnají boje v okresním přeboru. V další sezoně muži opět vybojovali postup a poprvé se v Nákle hrála krajská soutěž I.B třída, ale pouze jednu sezonu.

jak jsme na tom v posledních letech ...

V sezoně 2003 - 2004 skončili muži na 13. místě v okresním přeboru a sestoupili opět do III. třídy, kde hrají doposud. V roce 2005 obsadili 10.místo, v roce 2006 12.místo, v roce 2007 11. místo a v roce 2008 4. místo, v roce 2009 11. místo a uprostřed sezony 2009-2010 jsou na posledním místě,když skoro všechny utkání odehráli na venkovních hřištích. Na domácím hřišti je provedená úprava hrací plochy. Družstvo dorostu hrálo od roku 2000 II. třídu okresu, kde si vedli velmi dobře a v roce 2001 vyhráli tuto třídu. V dalších letech se dorost potýkal s nedostatkem hráčů a v roce 2006 bylo družstvo dorostu zrušeno. Družstvo mladších žáků hrálo do roku 2001 ve III. třídě na 7. místě a v další sezoně nebyli do soutěže přihlášeni.

Družstvo starších žáků hrálo III. třídu. V roce 2001 skončili na 6. místě a v roce 2002 na 7. místě, v roce 2003 na 10. místě a v roce 2004 tuto třídu vyhráli, ale v další sezoně nebyli přihlášeni pro nedostatek hráčů.....

a po pár letech je tu opět družsto benjamínků ...

Před sezonou 2009 - 2010 bylo pod vedením Zdeňka Škrabala, Pavla Čamka a Standu Navrátila založeno družstvo benjamínků, které po intenzivním letním tréninku sehrálo důstojně podzimní části soutěže.

Stolní tenis

Oddíl stolního tenisu celé roky vykazuje aktivní činnost . Je registrován u regionálního sdružení ČSTV. Má registrováno 31 členů.

Tři družstva mužů:
A mužstvo hraje krajskou soutěž 2. třídy ( skupina A )
B mužstvo hraje přebor sokolské župy 2. třídy
C mužstvo hraje přebor sokolské župy 3. třídy ( skupina B )

Družstvo žen hraje divizní soutěž.

Vedle mistrovských utkání ve stolním tenise oddíl pravidelně organizuje Pochod stezkou Jana Opletala a Memoriál Jana Opletala ve stolním tenise. Tréninky mládeže jsou v úterý a v pátek od 17.00 do 20.00 hod, dospělí trénují zatím jen v pondělí od 17.30 do 19.00 hod.

Vedoucí oddílu : RNDr. Jan Rogl Trenéři : Miloslav Plachý a Pavel Prázdný.

Všestranost

Činnost oddílu všestrannosti je opravdu různorodá, bohatá i na kulturní a společenské akce. Pravidelně cvičí nejmladší žactvo ( oddíl předškolních dětí měl v r. 2011 22 členů ), mladší a starší žáci a žákyně, oddíl žen, který úzce spolupracuje s členkami Sokola Příkaz a Unčovic. Pravidelná cvičení žákovských oddílů jsou vždy v pondělí a ve středu od 15. Hod. do 17.oo hod. Žákovské oddíly se zúčastňují župních soutěží sokolské všestrannosti v gymnastice, atletice ,zálesáckých znalostech.

Trenéři: Marie Peřinová, Magda Zdráhalová.

Cvičení žen je každé pondělí od 19.oo do 20.30 hod. Ženy v rámci pravidelného cvičení připravují i taneční vystoupení se kterými vystupují na různých společenských akcích v širokém okolí. V roce 2011 ženy zahájily nácvik skladby „ Česká suita „ pro XV. Všesokolský slet v Praze 2012 a navázaly tak na svoji účast na XIV. Všesokolském sletu v Prze a cvičení v Liberci – Sokolský slet pod Ještědem.

Trenérka: Marie Peřinová